Lucie Vybíral Pastrňáková

Motto:

"V životě mají nejvyšší cenu zkušenosti a poznání, které sbíráme během své cesty. Cíl je jen přirozeným důsledkem, esencí našich každodenních myšlenek, slov a činů."

Jak postihnout život v jeho dynamice? To, co dnes o sobě člověk řekne, už zítra nemusí být pravda. Každým okamžikem vstřebáváme nové informace a poznatky, měníme své názory, postoj…To je předpoklad vývoje. Absence změn se rovná stagnaci.

Považuji se za středočeskou naplaveninu a jsem za svůj status vděčná.  Narodila jsem se dávno před Sametovou revolucí v „Ocelovém srdci republiky“, svého času zaprášené Ostravě. Krátce po tom, co jsem dorostla do určitého věku a jakési fyzické zralosti, můj vnitřní hlas mě z rodného hnízda lákal pryč.

Na Masarykově Univerzitě v Brně jsem vystudovala Italštinu a Francouzštinu v rámci Filozofické Fakulty, dále jsem se věnovala Angličtině. Jazyky mě velmi bavily, otevíraly mi cestu ven. Díky tomu, že se mi během studentských let dařilo docela dobře cestovat, a v zahraničí i pracovat, získala jsem něco, co dnes nazývám životním nadhledem. Odjakživa jsem učitelkou, snad je to i mým posláním v této inkarnaci. Má lektorská praxe začala u výuky cizích jazyků již na střední škole a pokračovala i po absolvování Filozofické Fakulty.

Během svého mateřství jsem nečekaně prošla něčím, co bych snad nejvýstižněji nazvala přerodem osobnosti.  A ten nadále pokračuje... Přehodnotila jsem své dosavadní priority a postoje, pustila jsem se, zprvu nevědomě, do propouštění těžkých břemen přejatých celospolečenských vzorců a začala jsem životem ladně plout za hlasem svého srdce a v rytmu vln své vnitřní dynamiky. Během náročných období raného mateřství mi byla výraznou duševní oporou jóga. Dodnes se věnuji jejímu studiu a pracuji jako lektorka jógy. Jógu neučím pouze cvičit, ale především žít. Neomezuji se pouze na dospělé. Naopak. Přivádím k józe i děti ve školkách a školách. Dále vedu lekce Pilatesovy metody, mého dlouholetého spojence a sportovního sparinga. K józe časem přibyla i tantra a tantrické masáže. Zjistila jsem, že kde se mysl zasekne, přijde na řadu práce s tělem. Tělo nelze oblafnout... Tělo léčí. 

Časté introspekce a sebereflexe v různých životních situacích mě přivedly až k myšlence sepsání knihy, Mateřství a seberealizace, která vyšla na podzim 2015 pod mým pseudonymem Lucie Nobis. Jedná se o mozaiku skutečných životních příběhů deseti žen, maminek, které se rozhodly vydat cestou své vášně, ze které si vytvořily obživu. Uvědomila jsem si, že ženy potřebují pro svůj spokojený život a zdravý vývoj podporu, přijetí, sdílení a inspiraci. Proto, když Erika přišla s nápadem, který jsme později pojmenovaly BE WOMAN, nepotřebovala jsem nic dále promýšlet. Základní stavební myšlenky projektu se mnou okamžitě rezonovaly. Celý projekt vnímám jako volné pokračování knihy. S Erikou sdílíme podobné hodnoty, naše společná setkání se vezou na synergické vlně. 

 Čím je pro mě projekt BE WOMAN?

Přítelkyní a průvodkyní pro každou ženu, která na sobě touží pracovat. Pro každou ženu, která kráčí kupředu a překážky přijímá jako přirozenou součást svého pestrého životního bohatství. 

 

Erika Župová

Motto:

"Kde je vôľa, tam je cesta."

Narodila som sa a neskôr veľký kus života prežila v Bratislave. Cesta za životnou láskou  ma napokon odviala do LiptovskéhoMikuláša. Neskôr nás už ako rodinu túžba dopriať  synovi Montessori vzdelanie posunula do Čiech, kde sme na zrejme dlhší čas zakotvili. 

Vyrastala som v zdravotných limitoch a často som sa stretávala s tým, čo všetko nemôžem, lebo... Do vienka som však dostala veľkú dávku húževnatosti, ktorá vo mne každé nie, menila a stále mení na áno. 

V rannej dospelosti som sa ocitla ako asistentka na psychodiagnostickom oddelení vo väznici. Po prvý raz som pochopila, že človek na sebe môže cielene pracovať, že ľudská duša sa dá zveľaďovať a staré zranenia sa dajú liečiť. Paradoxne práve v tomto oklieštenom prostredí mi začali rásť krídla a po štyroch rokoch nastal čas vyletieť.

V tej dobe som cítila, že chcem pomáhaľ ľuďom, aby nastúpili na vedomú cestu a tak som s dávkou obrovskej odvahy a aj neznalosti otvorila rodinné poradenské centrum, ktoré pod svojou strechou združovalo odborníkov. V tej dobe však bola moja finančná a podnikateľská gramotnosť vo veľmi rannom štádiu a nadšenie začiatočníka na udržanie firmy nestačilo. A tak som sa vydala na cestu podnikania a získavania skúseností v iných oblastiach a niekoľko rokov som pôsobila ako riaditeľka, majiteľka, či manažérka v obchodných spoločnostiach. 

Tehotenstvo a narodenie syna ma znovu vrátilo k sebe samej. Keďže si myslím, že rodičovstvo a výchova je zručnosť, ktorú nikto z nás nemôže len tak intuitívne ovládať, rozhodla som sa v tejto oblasti patrične vzdelať. Prešla som si teda štúdiom predškolskej pedagogiky a niekoľkých diplomovaných Montessori kurzov. Za roky materstva som nezískala len teoretické vedomosti, ale aj mnoho praxe ako lektorka zážitkových pobytov, učiteľka v materskej škole, či lektorka detskej jógy. 

Na tejto ceste som sa snažila rodinám pomáhať vnímať výchovu a čas s deťmi v širších súvislostiach, založila som občianske združenie Mama poď sa hrať, kde aj naďalej pôsobím ako lektorka zážitkových pobytov a seminárov. 

Materstvo ma každý deň učí byť stále jemnejšou ženou, ukazuje mi, že húževnatosť a cieľavedomosť sa môžu spájať s láskou k sebe a nemusia si navzájom prekážať.

Čím je pre mňa projekt BE WOMAN?

Moja práca s rodinami mi ukázala, ako veľmi je dôležité, aby sa žena dokázala dostať do energie, v ktorej je sama pre seba spokojná. Vtedy totiž začína všetko fungovať. Tvorba programu Be Woman bol pre mňa prerod z húsenice v motýľa. Všetky témy sme si spolu s Luckou svedomito odžili a bolo skvelé mať jedna v druhej oporu. Túto oporu ti dnes prinášam s čistým svedomím, pretože viem, že v každej trinástej komnate, do ktorej ťa budeme posielať som už bola.