Ženské kruhy v Říčanech u Prahy 

Cyklus vášnivé ženy

Proč vnést vášeň do života? 

 Protože vášeň probouzí radost.
 Protože vášeň dává zažít hloubku.
 Protože vášeň je proměnlivá jako žena sama.
 Protože vášeň vhání krev do žil. 
 Protože opravdu žijeme, když nás vášeň doprovází. 
Více informací

Síla vychází zevnitř, proto je třeba hledat zdroj v sobě…Lucie a Erika vzájemně propojují své nadání, aby naplnily poslání:  Být inspirací a oporou, být průvodkyněmi na cestě k sobě sama, ke znovuodhalení vlastní podstaty, objevení vnitřního zdroje síly, která nám, ženám, dává odvahu být autentické, sebevědomé a milující. 

Naším cílem je:

  • Podporovat ženy v přijetí sebe sama a v jejich seberozvoji.
  • Naučit ženy stanovit si své osobní a pevné hranice, aby si zachovaly svou energii a kultivovaly ji.
  • Naučit ženy přijímat výzvy a vědomě se ponořit do neznáma s důvěrou a touhou dalšího a hlubšího poznání.
  • Ukázat, že si navzájem můžeme být cenným zrcadlem poznání, nikoliv konkurencí.
  • Dokázat, že spoluprací a vzájemnou podporou ženská energie roste a sílí a můžeme z ní těžit všechny.
  • Jít s vlastní kůži na trh v zájmu pomoci odhalení pravé podstaty vědomého a šťastného života.