Aktuální pobytové semináře

Co vám pobyty a semináře přinesou?

 • Zvědomění vnitřní ženy
  Naše vnitřní žena nás dokáže v životě spolehlivě vést, cítí ten správný směr, umí harmonicky plynout, propouštět, odpouštět, přijímat a milovat, dokonce dokáže léčit. Každá ji v sobě máme. Probudíme společně své ženství v jeho plném spektru barev a odstínů a naučíme se vnímat ostatní ženy jako inspiraci.
 • Práce s tělem
  Fyzické tělo je hrubohmotnou podstatou každé lidské bytosti. Tělo je základním zprostředkovatelem cenných zkušeností, kterými v životě procházíme, avšak dochází v něm také k ukládání traumat, jež zpracováváme. Čas od času je třeba tělo vědomě pročistit a propustit hluboko uložené bolístky. Naše tělo si zaslouží citlivou, vědomou a pravidelnou péči v podobě fyzického cvičení, které ho rozvíjí tím správným směrem. Společně tělo pročistíme, propustíme těžké balvany traumat a posílíme jeho fyzický aspekt. Osvojíme si jednoduchou denní praxi, kterou můžete obohatit svou pravidelnou domácí fyzickou hygienu.
 • Práce s myslí
  Tělo a mysl jsou spojené nádoby. Způsob, jakým mysl nazírá na svět, přímo ovlivňuje naše fyzické i dušení zdraví. Vitální stav těla zase podporuje mysl v jejím rozvoji. Mysl je třeba očistit a osvobodit od nevědomě přejatých vzorců, skrze jejichž pavučiny nahlížíme denně na své bytí. Pomocí meditace a dalších technik, kterými se máme schopnost dostat k jádru své vnitřní moudrosti, si ukotvíme žádoucí nastavení své mysli.
 • Odpočinek a obnovení vnitřní síly
  V životě přicházejí různé rány, menší i zásadní. Obvykle však v pořadí od těch nejméně závažných a jejich intenzita má narůstající tendenci. Pokud nějaká rána přijde, je třeba se zastavit, zklidnit, plně se zvědomit a zeptat se sama sebe: "Co mám touto zkušeností pochopit?" Odpověď se dostaví vždy, jen je třeba chtít... Kvalitní odpočinek a obnova sil, jak těch fyzických, tak duševních, je předpokladem k tomu, abychom žili svůj vědomý život tak, jak si jej zvolíme. Odpočinek je prevence, očista, posílení, zvědomění. Naučíme se odpočívat...

Speciální úvodní cena ještě: