Kde je vôľa,
tam je cesta

Erika Župová, alebo váš osobný kouč.

Kontakt: +420 732152847

Každý deň ma  prekvapuje skutočnosť, že odpovede na všetky otázky máme v sebe. Keď človek s dôverou a pokorou položí otázku, tak existuje len správna odpoveď.

Mojou schopnosťou je vidieť človeka ako celistvú bytosť a pomocou otázok vytvárať synergie medzi zdanlivo nesúvisiacimi témami. Mám obrovskú radosť z každého AHA momentu klienta, ktorý sedí naproti mne. Naučila som sa byť trpezlivá a dovoliť každému, aby si na svoje odpovede prišiel sám. Vo svojej práci prepájam všetky metódy a techniky, ktoré som sa naučila a zažila.

Rada sa stanem vašim osobným koučom a budem vás sprevádzať na ceste  vedomým a radostným životom. K mojim najprebádanejším témam patrí rodina a rodičovstvo, partnerské vzťahy, osobný rozvoj, zdravý životný štýl, budovanie novej kariéry. 

 

Pôsobím v Říčanech u Prahy.

 

Moje vzdelanie a skúsenosti

Predškolská pedagogika

One brain

Koučing ako umenie

Zlepšenie zraku prirodzenou cestou

Pražská psychoterapeutická fakulta (prebieha)

Asertívna komunikácia

Vedenie a motivácia tímu, efektívna obchodná komunikácia

Montessori pedagogika 3-14 rokov

Detská jóga

Muzikoterapia, konštelácie, tantra, terapia tmou, aromaterapia, arteterapia, jóga