Srdečně tě vítáme v programu Be Woman.

Cílem a posláním tohoto projektu je naučit ženy milovat sebe sama, porozumět si, uvědomit si své potřeby, touhy a vášně a dále je rozvíjet, bezvýhradně se přijmout. Také naučit se najít si v každém dni alespoň chvíli, kterou budeme věnovat jen a jen sobě a v neposlední řadě rozvíjet svou disciplínu (nejen) formou pravidelného cvičení a meditací, ze kterých si vytvoříme návyk.

Pokud toužíme rozvíjet tak specifickou a proměnlivou bytost, kterou žena bezesporu je, potřebujeme využít její vnitřní bohatý potenciál a přirozenou dynamiku vycházející z jejího cyklu. Proto je náš 28denní program rozdělen na 4 sedmidenní dílčí části, podobně jako hormonální cyklus. Program je třeba zahájit hned po ukončení menstruace, aby tvá hormonální hladina a vnitřní naladění energeticky odpovídaly tématu konkrétního týdne.

Na začátku cyklu se věnujeme svému vnitřnímu dítěti. Využíváme jeho přirozené aktivity a spontánnost, přijímáme ho a integrujeme sama v sobě. Užíváme si každodenní drobné radosti a plyneme…

Další etapou, během ovulační fáze, je období milenky, ve kterém rozvíjíme svou smyslnost, erotičnost, rozpoznáváme své potřeby a touhy. Učíme se nahlížet na sebe sama jako na atraktivní ženu a přesně takový odraz vidíme ve svém zrcadle. Rozpoznáváme svůj čistě ženský potenciál a učíme se ho využívat.

Mnoho z nás je matkami svým dětem, ale dokážeme být zodpovědnými matkami také samy sobě? Dokážeme se bezvýhradně přijmout a milovat, obejmout se a povzbudit? Projdeme si emotivním obdobím matky svého cyklu a budeme rozvíjet svou trpělivost, soucit, zodpovědnost a velkorysost nejen vůči okolí, ale především sama k sobě.

Posledním obdobím, které budeme ruku v ruce procházet, je období menstruace, které jsme výstižně nazvaly vnitřní přítelkyní. Toužíme po klidu a noříme se do introspekce. Hledáme své poslání a vyšší smysl svého bytí. Učíme se naslouchat a vyslyšet svůj vnitřní hlas.

Všemi těmito pestrými obdobími vás budeme provázet během pravidelných fyzických cvičení, hlubokých meditací, poutavých příběhů, budeme se vás otevřeně ptát a očekávat vaše upřímné odpovědi… protože upřímná potřebujeme být každá především sama k sobě.

Každý den se ti odkryje tajemství a úkol jednoho aktuálního dne kapitoly, ve které se budeš právě nacházet. Během rána či dopoledne tě provedeme cvičením Pozdravu Slunci a k večeru bude třeba, aby sis vyhradila alespoň půl hodiny času, někdy déle, na vypracování úkolu dne. Po pěti dnech budeš mít vždy dva dny "volna" pro vstřebání a ukotvení nových poznání uvědomění. Takto tě provedeme všemi čtyřmi etapami, týdnem tvého vnitřního dítěte, vnitřní milenky, vnitřní matky a přítelkyně. 

Krásné zážitky a spoustu nových poznání ti přeje

Erika a Lucie