Vnitřní přítelkyně

Druhý den

Můžeš svůj den opět zahájit Pozdravem Slunci . Po tělesném osvěžení přichází mentální práce v následující úloze...

Pozdrav slunci

Úkol

Nyní si vyčleň alespoň půl hodinky času. Posaď se na pohodlné místo a vezmi si papír a pero. Zamysli se nad věcmi, které jsi za poslední jeden rok nezvládla, nebo máš pocit, že jsi je nezvládla. Vypiš si jich 5 na svůj list.

Znovu si těchto pět témat, úkolů či aktivit projdi. Dej si čas. Nechej své pocity z nich vyplývající prostoupit své tělo. Možná pociťuješ zklamání, zlost na sebe sama, smutek, selhání, uvědom si všechny své emoce a plně je prociť.

Z dnešního životního postoje a se svou dnešní moudrostí a vyzrálostí promluv k tehdejší sobě sama a řekni jí to, co potřebuje slyšet. Udělej, co je třeba, podpoř ji, aby se cítila dobře, v bezpečí a přijatá. Poté všechny emoce propusť.

Nyní se ohlédni zpětně na vše, co s těmito nezvládnutými tématy souvisí. Co dobrého, jaké poznání a obohacení ti to přineslo? Co jsi díky tomu pochopila? Svá poznání si poznač na svůj list papíru.

Nakonec list papíru rituálně spal.