Třetí týden 

Vnitřní matka

ÚVOD

Úloha matky hraje nezastupitelnou roli v našich životech. Naše biologická matka nás stvoří, vdechne nám fyzický život a vytvoří základy pro náš plnohodnotný budoucí život jako dospělého a svobodného jedince, sebevědomé a vnitřně silné ženy.

Žena je velmi empatický tvor, dokáže se vcítit do situace druhého, dokonce převzít a plně procítit jeho úhel pohledu. Je přirozeně altruistická a činí ji radost, když může pomoci druhému, když je potřebná. Na této vlně sdílení a vzájemné pomoci plyne a je spokojená. Stačí však krátkodobá nepozornost, nedostatek sebereflexe a nadhledu, a žena sklouzne k vyčerpávající a obětavé službě bližnímu zapomínajíc na své vlastní potřeby, které nejdříve upozadí a poté někdy zcela ignoruje.

Stáváme se tak matkami druhým, svým přítelkyním, partnerům, svým vlastním dětem. Zapomínáme však na tu skutečnost, že potřebujeme být zodpovědnými, velkorysými a za všech okolností milujícími matkami především samy sobě. Naše vnitřní matka je často tou jedinou hybnou silou, která nám dodá kuráž, sílu a odvahu, pohladí a obejme, podpoří a řekne STOP, když už samým vyčerpáním nemůžeme dál.

Americký psycholog Abraham Harold Maslow vytvořil před téměř osmdesáti lety hierarchii základních lidských potřeb, kterou sestavil do přehledné pyramidy. Každá lidská bytost uspokojuje své potřeby přirozeně systémem stavby, tedy odspodu vzhůru. Pokud tedy opomíjíme své základní potřeby spánku, jídla nebo lásky, které se nám nedostává ani od nás samotných, jak chceme duševně růst a seberealizovat se?

Naše vnitřní matka je nezávislá na vnějším světě, je tedy stále přítomná a nepomíjivá. Máme ji neustále při sobě a můžeme se na ni spolehnout.  Je třeba s ní navázat hovor, naučit se vyslyšet její hlas a rozumět jejím slovům. Je třeba si uvědomovat její přítomnost a důležitost a být s ní zadobře.

V následující kapitole, které se budeme věnovat celý týden, se budeme učit vnímat své skutečné potřeby a uspokojovat je. Společně najdeme smysl v mateřství sobě sama a toto vřídlo síly a lásky se naučíme plně využívat. Bez ohledu na to, zda máme či nemáme děti, protože skutečnými matkami se potřebujeme stát nejdříve samy sobě. Potřebujeme a toužíme v sobě svou vnitřní matku nechat rozkvést.

O tom, za jakých okolností jsme poznaly své vnitřní matky my dvě, Lucka s Erikou, si můžete přečíst v našich příbězích.