Vnitřní matka

První den

Krásný den! Protáhni se, prosím, Pozdravem Slunci. Věříme, že se tato osvěžující série cvičení stala již tvým každodenním rituálem ☺

Pozdrav slunci

Úkol

K následujícímu úkolu si můžeš uvařit lahodný čaj či kávu, budeš potřebovat asi 30 minut klidu pro vyjasnění svých myšlenek týkajících se TVÝCH POTŘEB.

Vezmi si papír A4 nebo větší, pero a barevné fixy (červenou a jinou barvu). Namaluj si na papír velký kulatý talíř, který rozděl na díly jako při krájení koláče. Postupně vpisuj do jednotlivých políček své potřeby, které je třeba naplnit, aby ses cítila vnitřně spokojená. Políček může být tolik, kolik máš potřeb. Jakmile své potřeby POJMENUJEŠ, je třeba se zamyslet nad tím, do jaké míry jsou opravdu uspokojeny. Tedy očísluj jednotlivá políčka MÍROU USPOKOJENÍ svých potřeb čísly 0 – 10 (10 bude maximální míra naplnění).  

Jakmile jednou míru uspokojení svých potřeb ohodnotíš číselně, jasně a jednoznačně vystoupí ty, na které se máš soustředit. Červenou barvou zakroužkuj  právě tu potřebu s nejnižší mírou uspokojení, další fixou pak další 2 – 3 potřeby, na které je třeba se zaměřit.

Na chvíli zavři oči a zamysli se. Co je tou nejvíce opomíjenou potřebou? A jak velký rozestup ji dělí od ostatních potřeb? V duchu si vytvoř představu toho, jak je tvá nejaktuálnější potřeba uspokojena a uvědom si, jaký dopad bude mít její naplnění na ostatní oblasti tvého života. Medituj na toto téma tak dlouho, jak budeš potřebovat.