Vnitřní matka

Druhý den

Dobré ráno a krásný den. Tvůj den bude ještě lepší a procítěnější, když ho uvítáš Pozdravem Slunci.

Pozdrav slunci

Úkol

Pojďme se společně vrátit k úvaze a výstupům ze včerejšího dne.

Vezmi si včerejší koláč potřeb a nový, krásný a čistý papír. Může být barevný či zdobený. Zamysli se nad hodnocením uspokojení svých potřeb ze včerejšího dne a na nový papír si vyznač tři řádky a očísluj je. Následně si napiš svůj záměr. Při vypisování jednotlivých bodů buď co nejkonkrétnější, poznač si konkrétní data i dny. Zamysli se i nad odměnou, kterou si dopřeješ po splnění každého jednoho úkolu a odměnu si poznač k termínům splnění.

  1. Změna dnes:  - Vepiš, co podnikneš v rámci uspokojování svých potřeb ještě dnes.
  2. Změna do týdne:  - Pojmenuj, jakou změnu podnikneš v rámci uspokojování svých potřeb do týdne.
  3. Změna do měsíce: - Pojmenuj a napiš, jakou změnu podnikneš do měsíce.

Ujasnila sis své potřeby a stanovila změny, které podnikneš a začleníš do svého života. Uvědom si, že dáváš sama sobě plnou důvěru, že tyto stanovené úkoly zvládneš nejlépe, jak ti to bude dovolovat tvé vnitřní nastavení a okolnosti.  

Soustřeď se plně na tato slova, čti nahlas a zřetelně, následující větu si několikrát zopakuj. Její obsah si vizualizuj a plně vnitřně prociť:

„JSEM VELMI SILNÁ ŽENA! DAŘÍ SE MI TVOŘIT PŘESNĚ TAKOVÝ ŽIVOT, JAKÝ CHCI.  MÁM ODVAHU A ODHODLÁNÍ, a také VŮLI A SÍLU VĚCI MĚNIT…“

Jdi do toho! Gratulujeme k vykročení…