Vnitřní matka

Čtvrtý den

Dobré ranko u otevřeného okna s Pozdravem slunci...

Pozdrav slunci

Úkol

Dnešní práce na sobě sama bude opět mentální. V důsledku ti umožní procítit opětovnou radost z každodenních činností a na druhou stranu ti ukáže, jak se osvobodit od rutinních úkonů, které ti nepřinášejí žádné uspokojení.

Vezmi si papír a přelož ho na dvě poloviny tak, aby ho sklad rozděloval vertikálně.  Do první poloviny (vždy po řádku) vepiš 10 věcí, které „MUSÍŠ“ udělat každý den či v jiné frekvenci. Zamysli se nad těmito úkoly a přepiš je po jednom v celé větě se slovem „CHCI“ na stejný řádek do druhé části listu papíru. Do závorky si poznač důvod, proč chceš. Příklad:

Ráno MUSÍM brzy vstávat. Ráno CHCI brzy vstávat. (Získám tím čas pro sebe sama, na svůj ranní rituál cvičení a na sprchu.)

Na každou nově přepsanou větu se plně soustřeď, věnuj jí čas a pozornost a prociť změnu významu.

V případě, že dojdeš k větě, kterou nejsi schopná přepsat z MUSÍM na CHCI z toho důvodu, že to tak necítíš a opravdu se dané aktivitě nechceš věnovat, zamysli se nad tím, zda je úkon opravdu nevyhnutelný. Pokud není nutný, jednoduše ho vyškrtni ze svých rutinních činností. Pokud je potřebné tuto činnost provádět, zamysli se nad tím, jak ji delegovat. Příklad:

MUSÍM jednou týdně uklidit celý dům. Nechci uklízet dům, ale je třeba, aby ho někdo uklidil. Najmu si paní na úklid každý týden na 3 hodiny.

Na závěr si ještě jednou v klidu projdi celý seznam aktivit, které skutečně CHCEŠ dělat a uvědom si ten pocit osvobození, který tě naplní při vědomí, že už vlastně nic NEMUSÍŠ!

Vše, co tě nadále v tomto dni a dalších čeká, je čistě tvou volbou a můžeš se všem svým aktivitám věnovat s radostí.