Obchodní podmínky

Obecné informace

Internetový seminář Be Woman  je  určen k  osobnímu seberozvoji. Jednotlivé kapitoly jsou přístupné on-line přes internet. Uhrazením objednávky dáváte souhlas k jejímu okamžitému plnění. Uhrazený seminář má právo používat pouze jedna osoba, proto vaše vstupní údaje udržujte v tajnosti. V případě jejich zneužití si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě a trvale zablokovat přístup do kurzů.

Dostupnost

Služba bude zpřístupněna po připsání úhrady na náš účet. Nejpozději tedy do čtyř pracovních dnů po uhrazení platby, při platbě kartou ihned po provedení platby. 

Možnost vrácení zboží

Vzhledem k povaze služby a okamžitému plnění po přijetí platby není tuto službu možné vrátit.

Odpovědnost za vady a reklamace

Veškeré vady a chyby, které se mohou objevit budou odstraněny neprodleně, nejdéle však do 14 dní od provedení reklamace. Případné reklamace směřujte e-mailem na adresu: kontakt@bytzenoumebavi.cz, případně na poštovní adresu prodejce. Postup reklamace se řídí občanským zákoníkem v platném a účinném znění.

Vrácení peněz

V případě, že v rámci reklamace budou prodejcem zákazníkovi vráceny peníze, je jejich vrácení možné výhradně tím způsobem, jakým byly přijaty. Platby převodem z účtu budou vráceny na účet plátce, platby kartou budou refundovány zpět na kartu, kterou byla platba provedena. Zejména není možné platby kartou vrátit převodem na účet zákazníka.

Odstoupení od smlouvy

Do 14 od spuštění kurzů máte dle zákona právo odstoupit od smlouvy, když nás o tom informujete na internetové adrese kontakt@bytzenoumebavi.cz. Pokud před uplynutím této lhůty kurzy začnete používat ( využijete alespoň jednu kapitolu), vaše právo na odstoupení od smlouvy zaniká dle § 1837 l) občanského zákoníku.