Polarita – jiskření – sex

Vždy jsem toužila být samostatná, nezávislá, schopná a silná. Mým velkým vzorem byl můj racionálně uvažující táta, se kterým jsem velmi ráda vedla dlouhé debaty. Učila jsem se logicky uvažovat, přemýšlet v souvislostech, argumentovat a hledat konstruktivní řešení. Během mého dospívání táta stál na pomyslném piedestalu a já si přála být jako on… Ale ejhle. Nějak jsem pozapomněla na velmi důležitou skutečnost, a to, že jsem ŽENA! Všechno mi připadalo být naprosto v pořádku až do chvíle, kdy jsem se stala partnerkou a manželkou a porodila jsem svou první dceru. Objevit v sobě vnitřní ženu se vším, co k ní náleží a být trpělivou a shovívavou mámou byl opravdu nelehký úkol. Byla jsem zvyklá běhat, jezdit na kole, hodně sportovat. Toužila jsem se ve svých sportovních výkonech vyrovnat nejprve svému tátovi a bratrovi, posléze manželovi. Extrémní vyjížďky na kole a společné sportovní aktivity tvořily převážnou část našich víkendů a dovolených. Jsme přeci partneři a měli bychom trávit čas společně… anebo ne?!?

Vnímala jsem, že mě tyto aktivity až tak nenaplňují, že jsem někdy až příliš vyčerpaná…svou intuici jsem však měla za hlas lenosti, která se mě snažila ovládnout. Tím větší náklad jsem si naložila. Neustále jsem se hnala za výzvami (na poli pracovním, osobním i sportovním), sklízela úspěchy, a přesto mi nebylo dobře. Snažila jsem se přizpůsobit energii svého muže a on zase té mé. Po čase se proti sobě postavily dvě energeticky neurčité bytosti potlačující svou přirozenost a sexualitu. Nakonec mi můj muž po jedenácti letech vztahu sdělil, že se dusí… Co bylo špatně?!

JINJANG jako odpověď na životní disharmonii

Odpovědi nacházím až na prahu třicítky a životní souvislosti mi do sebe začínají zapadat jako kousky stavebnice. Mandalu JINJANG zná dnes už snad každé odrostlejší dítě, stala se symbolem harmonie života a nejedno wellness/fitness centrum ji má ve svém znaku. Jaký je však skutečný význam této mandaly životní harmonie a jak její smysl projevit a procítit v každodenním životě?

Co je JIN?

JIN je ŽENSKÝ prvek. Energie jinu bývá popisována jako energie Měsíce. Měsíc je oproti Slunci chladnější, méně výrazný, a přesto svým působením ovlivňuje všechen život na zemi. Působí na vodstvo Země, svou přitažlivou silou způsobuje příliv a odliv moří a když vezmeme v úvahu fakt, že člověk je ze 70% složen z vody, pak je tedy i neoddiskutovatelné, že Měsíc ovlivňuje i veškerou faunu Země. Charakteristikou JINU je (oproti jangu) menší síla, ale zato VYTRVALOST, neustálý POHYB, PLYNUTÍ, PŘIJETÍ A PŘIZPŮSOBIVOST. JIN dokáže také nastavit velmi přesné zrcadlo, Měsíc svým povrchem přeci odráží sluneční záři…

Co je JANG?

JANG je MUŽSKÝ prvek, vznětlivá sluneční energie, která jako oheň nárazově vzplane a má potenciál hřát anebo destruktivně spálit všechno kolem. Záleží na tom, jakým ne\vědomím je tato energie vedena. Stejně jako se přirozeně střídá den a noc, energie JANGU projeví svůj nevyčíslitelný potenciál nárazově (sportovním výkonem, projektem na pracovním poli, sexem ) a poté má tendenci uchýlit se do nicoty a regeneruje. A tento koloběh doprovází celou naší existenci.

Prostupující se energie  

Mandala JINJANG  názorně ukazuje, jak se tyto dvě energie navzájem prostupují. Vše je propojeno, v každé ženě je zastoupen i mužský prvek a v každém muži spočívá i ženský element. V historii se střídaly období uctívání čistě ženského principu, krásy a plodnosti, tzv. matriarcháty, s čistě mužskými civilizacemi patriarchátu potírající jakákoliv ženská práva. Existovalo buď a nebo…

Ženy, které nenávidí muže

Reakcí na útlak žen a absolutní popírání ženského principu vznikla různá emancipační hnutí. Ženy se touží vyrovnat mužům, některé došly, byť nevědomě až do fáze jakési neuvědomělé nenávisti všeho mužského. Ženy se stávají top manažerkami, političkami… Odkládáme mateřství a na místo toho se toužíme mužům vyrovnat, ba co, dokonce být lepšími ve všech ohledech. Moderní civilizace je odrazem gendrového boje. Muž zesměšňuje ženu, má ji za ukdákanou slepici a žena se učí nenávidět jakékoliv projevy mužské energie. Vzhledem k tomu, že opravdu světu po dlouhá staletí vládli muži a brali si, co chtěli, a to i v sexu, nevědomě jsme přijali sex jako téměř výhradně mužskou potřebu. Pohled na ztopořené mužské přirození a penetraci vyvolává často v ženách až pocit zneužití a bolesti. Sex přijmeme jako svou manželskou úlohu a tu plníme, méně či více často s tužbou: „Ať už je to za mnou!“ Anebo se pletu? Možná zpočátku vztahu, v období zamilovanosti si ještě sex, my ženy umíme jakž takž užít, ale jak je to u nás, u vás, upřímně po příchodu dětí, společné domácnosti s hypotečním zadlužením a v koloběhu denních rutin? Máme my ženy vůbec chuť na sex? Toužíme si ho užít?

Zamilovanost v manželství po deseti letech?

Všechny výše zmíněné názorové tendence vycházejí z mých vlastních zkušeností, z pozorování praktického života a ze vzájemného sdílení. Existuje řešení? Může mít jeden pár i po X letech společného soužití a sdílení starostí pocit konstantní zamilovanosti, všudypřítomné jiskry a naplňující sex? Ano, pokud se oba dva probudí a začnou vědomě živit svou přirozenou energii.

Žena generál a muž bez koulí

Když spolu muž a žena žijí v páru bez toho, aniž by každý z nich byl skutečně napojen na svou zdrojovou energii  (žena na JIN a muž na JANG) mají tendenci přecházet ze své přirozené polaritní energie na energii 50/50. Sledovali jste někdy různé páry a jejich projevy ať už v soukromí či na veřejnosti? Nepřišlo vám, že se muž choval více žensky než jeho ženský protějšek? Dle mého názoru, čím více v sobě žena živí svého vnitřního muže (výkony v práci, obrovskými manažerskými nároky na sebe sama v soukromí i zaměstnání, extrémními sportovními výkony), tím více muž tuto svou energii popírá a přizpůsobuje se. Ustupuje mužské expanzivní energii své partnerky a probouzí v sobě svou vnitřní ženu, kterou posiluje tím více, čím více se jeho partnerka stává mužem. Nakonec na sebe natáhne zástěru a vezme si do ruky vařečku, osedlá žehlicí prkno a uchýlí se na mateřskou dovolenou. Ženě to zprvu vyhovuje, může se přeci realizovat…jenže její milovaný tímto v jejích očích nekompromisně ztrácí své koule (přeneseně i doslova) a s takovým mužem už po čase nedovede mít ani spontánní sex. Nejsem odpůrcem konceptu střídavé mateřské dovolené nebo mužské pomoci v domácnosti, ale je třeba k těmto aktivitám přistupovat zcela VĚDOMĚ, nevnímat je automaticky a nesklouznout k tomu, že v domácnosti budou místo mámy a táty – máta a táma. I manadala JINJANG zobrazuje v každé polovině majoritní zastoupení jedné energie.

Tantra, sebereflexe a zatěžkávací zkoušky

Tyto tendence lidské společnosti pozoruji již pár let, jsem věčnou pozorovatelkou života a především sebe sama… Návod, jak s touto reflexí naložit mi poskytla až zkušenost s tantrou. Díky tantře jsem opravdu a skutečně přijala sebe sama ve své přirozenosti. Píšu záměrně skutečně, protože občas si tyto věci nalháváme… A že se jedná o sebe-lež se projeví až ve velmi zátěžových zkouškách.

Úkol pro nás pro všechny: ŠMÍROVAT SEBE SAMA A OKOLÍ

Pokusme se sledovat sebe sama, svého partnera/partnerku, okolí, své reakce, emoce i myšlenky… Nastavené zrcadlo nám hodně ukáže. Odraz nemusí být vždy příznivý, často o sobě máme různá mínění, i domýšlivá… Je třeba si však uvědomit, že jsme všichni na cestě seberozvoje a často především ta nepříjemná a nekomfortní setkání nás posouvají nejdále J

Není dobře ani špatně. Existuje jen vědomě a nevědomě. Je třeba svůj život posunout směrem k vědomosti.

Autorka: Mgr. Lucie Vybíral Pastrňáková – lektorka jógy a jógové terapie pro děti a dospělé, autorka knihy Mateřství a seberealizace (pod pseudonymem Lucie Nobis), spoluautorka projektu Být ženou mě baví

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.